Slår tilbake mot banken

Styreleder Randi Dille i Nesset Fiskemottak sier det var kontakt med Sparebanken Midt-Norge før konkurs ble begjært, men at banken valgte å stå på sitt.

Dille avviser dermed påstanden fra konsernbanksjef Rune Malvik i Flatangernytt.no om at det ikke skulle ha vært kontakt mellom Nesset og banken.

Slik reagerer Dille på påstandene fra Malvik:

– Jeg blir veldig overrasket. Det var nettopp det vi gjorde, vi gikk til banken på nytt. Vi forhandlet med banksjefen i Namsos, ikke med Trondheim. Men jeg regner med at de kommuniserer i lag, sier Randi Dille.

Hun forteller at banken sendte oppsigelsen av engasjementet samme ettermiddag som Fiskeridirektoratet avslo klagen om ventemerder. Kassakreditten ble stengt slik at Nesset Fiskemottak ikke kunne betale regninger eller lønn, men det kunne fortsatt komme penger inn.

– De sa det var ren rutine, men hvis det ble vesentlige endringer i saken kunne de åpne kontoen igjen, sier Randi Dille.

Hun forteller at kontoen ble stengt forrige mandag, og sist mandag ble det holdt et møte med banken i Namsos. Før møtet ble banken orientert av fremtredende politikere om at sjansene var gode for å nå fram politisk og få omgjort vedtaket om ventemerder.

– Vi mente det var positive signaler, men banken opprettholdt sitt vedtak om å si opp engasjementet, sier Dille.

Hun forteller at det møtte fire fra Nesset, deriblant den største kreditoren, og to fra Sparebanken Midt-Norge.

Styret i Nesset Fiskemottak holdt et møte mandag kveld, rett etter møtet i banken. Styret møttes på nytt tirsdag. Der fant de ut at det ikke var noe håp, og vedtok å levere oppbud.

– Som styre må vi følge de spilleregler som gjelder. Vi var insolvent og låst på alle kanter. Vi kunne ikke foreta oss noe. På ei uke var det en del regninger som skulle betales, og det skulle snart kjøres lønn. Men det fikk vi ikke til når kontoen var stengt, sier Dille.