Nesset Fiskemottak konkurs

Nesset Fiskemottak AS har levert inn begjæring om konkurs. Sparebank1 Midt-Norge stoppet engasjementet, og styret hadde ikke noe valg.

– Den utløsende årsaken til konkursen er slaktemerdene. Sparebank1 Midt-Norge hadde ikke tid til å vente på klagebehandlingen i Fiskeridepartementet, og sa opp sitt engasjement, sier daglig leder Asbjørn Tørissen i Nesset Fiskemottak.

Han er nå på vei utover til Nesset hvor de ansatte skal bli orientert klokka 12.00. Begjæringen om konkurs ble levert inn til Namdal skifterett to timer tidligere.

Dermed er framtida høyst usikker for de 30-40 ansatte ved Nesset Fiskemottak. De skulle etter planen gå ut i permisjon i dag, fordi et nytt renseanlegg skulle monteres. I stedet får de altså beskjed om at bedriften er konkurs.

Tørissen sier at styret ikke hadde noe valg da Sparebanken satte ned foten. Dermed kunne selskapet ikke betale sine regninger, og var insolvent. Da har styret ikke lov til å drive videre.

– Så Sparebanken hadde ikke tid til å vente?
– Nei, de prøver jo å sikre sine verdier, sier Tørissen.

– Hvordan er sjansene for å komme i gang igjen?
– Jeg vil tro mulighetene er der, men det er det for tidlig å si noe om, sier Tørissen.

Det var avslaget fra Fiskeridirektoratet på søknaden om å ha ventemerder for torsk utenfor slakteriet som ble Nessets skjebne. Fiskeridirektoratet mente at Vikfjorden var viktig gyteområde for torsk, og ville derfor ikke gi tillatelse til ventemerder. Avslaget er klaget inn til Fiskeridepartementet, som altså ikke rakk å behandle saken før konkursen var et faktum.