Lover snarlig svar om ventemerder

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil avgjøre spørsmålet om ventemerder ved Nesset Fiskemottak innen en uke.

– Dispensjonssøknaden er til behandling hos oss, og det ventes en snarlig løsning, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Skogrand i Fiskeri- og kystdepartementet.

Han sier at svaret vil foreligge i løpet av en ukes tid, men at det også kan komme tidligere.

– Behandlingen vil gå sin gang uavhengig av det som skjedde i går, sier Skogrand.

Det betyr at bostyret ikke behøver å fremme saken på nytt for departementet. Statsråden selv ønsker ikke å kommentere saken så lenge den er til behandling.

Fiskeridirektoratet avslo søknaden om ventemerder, og da saken ble påklaget opprettholdt direktoratet sitt vedtak. Dermed havnet saken på statsrådens bord.

Nesset Fiskemottak er avhengig av å kunne ha slakteferdig torsk stående i ventemerder ved anlegget. Uten ventemerder er det ikke mulig å få til lønnsom drift. Avslaget i Fiskeridirektortatet var den direkte årsaken til at Sparebanken Midt-Norge sa opp sitt engasjement og at styret i Nesset Fiskemottak valgte å levere oppbud onsdag.

For å få i gang ny drift, må en tillatelse til ventemerder på plass. Uten det, vil alt håp om restart for Flatangers største private bedrift med 46 ansatte være ute.