Bostyrer arbeider for ny drift

Bostyrer Endre Lysø er optimist med tanke på å få til ny drift ved Nesset Fiskemottak. - Det skal ikke stå på oss, sier han.

I løpet av torsdagen fikk bostyreren dannet seg et visst bilde av situasjonen og tatt en del grep i forhold til den videre bobehandling. Blant annet har han sendt brev til Fiskeridepartement og sagt at bostyret ønsker å gå inn som part i klagesaken om ventemerdene.

Gjeld på 1,3 millioner
Bostyrer opplyser at Nesset Fiskemottak hadde en gjeld til Sparebanken Midt-Norge på 1,3 millioner kroner. Det var Sparebanken som sa opp engasjementet som igjen førte til at styret kastet kortene og begjærte oppbud.

Om det igjen skal gå torsk fra ventemerdene til slakteriet på Nesset, kan bli avgjort de nærmeste dagene.

– Sparebankens engasjement er ikke spesielt stort. Banken har pant i kundefordringer, og det gjør at det meste blir innfridd i løpet av noen dager. Umiddelbart ser eksponeringa for Sparebanken ut til å bli minimal, sier Endre Lysø.

– Er du overrasket over at de stengte engasjementet?
– Det har jeg ikke innsikt nok i Sparebankens vurderinger til å si noe om. Banken kan ha informasjon eller begrunnelser som jeg ikke kjenner til, sier bostyreren.

Blant kreditorene er også Innovasjon Norge og Viplast, som begge har større beløp enn Sparebanken til gode i boet.

Bare driftsselskapet konkurs
Bostyreren har nå engasjert lensmannen i Flatanger til å registrere verdiene i boet. Bygningene og en del av driftstilbehøret tilhører Nessetgruppen, som ikke er berørt av konkursen. Noe av tilbehøret tilhører Codfarmers, mens en del tilhører det konkursrammede driftsselskapet Nesset Fiskemottak AS.

– Som bostyrer er jeg opptatt av ikke å forspille muligheten til å få igang drift igjen. Hvis Sparebanken ønsker å foreta seg noe, vil jeg bli underrettet, sier Lysø.

Interessenter må ta kontakt
Han er opptatt av å bidra til ny drift på Nesset. – Jeg håper de som har ambisjoner og konsept, kjenner sin besøkelsestid og tar kontakt – jo før, jo bedre. Hvis seriøse lokale interessenter melder seg, skal ikke bostyrer stå i veien for en løsning, sier Endre Lysø.

Han har allerede fått henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe produksjonsutstyret og flytte det til andre deler av landet. Men det er ikke førstevalget for bostyreren. Han ønsker, i samarbeid med panthaverne, å bidra til at boet overdras samlet til noen som ønsker å starte ny drift. Hensynet til arbeidsplassene og lokalsamfunnet veier tungt, påpeker han. 

– Først må vi få konsesjonen for ventemerder på plass. Deretter må det finnes aktører som ønsker å starte opp igjen, og til sist må Codfarmers være interessert i å videreføre slakteriet på Nesset, sier bostyrer Endre Lysø.