Banken overrasket over konkurs

Konsernbanksjef Rune Malvik er overrasket over at styret i Nesset Fiskemottak AS valgte å gå til skifteretten, uten å snakke med banken først.

Konsernbanksjef Rune Malvik.

– Vi sendte et brev om at vi sa opp vårt engasjement. Det neste vi får er en pressemelding om oppbud. Jeg er overrasket over at de ikke snakket med oss først, sier Rune Malvik i Sparebanken Midt-Norge.

Han sier at banken sa opp sitt engasjement for å sikre bankens posisjon som kreditor. Dermed slipper styret også å komme i en posisjon der de kan komme i skade for å forfordele kreditorer.

– Hvis vi hadde visst at det lå an til en snarlig avgjørelse i Fiskeridepartementet, for eksempel 5, 6, 7 dager, kunne vi ha funnet en løsning, sier Malvik.

Banken har forholdt seg til avslaget i Fiskeridirektoratet, og til at det var usikkert om framtida. Derfor valgte banken å sikre sine interesser.

– Vi har ikke sagt at det er behov for å gå til Skifteretten, sier han.

– Styret sier det ble handlingslammet da banken sa opp sitt engasjement?
– Det kunne styret ha blitt uansett. Styret måtte forholde seg til avslaget i Fiskeridirektoratet, og kunne lett ha havnet i en forfordelingssituasjon, sier konsernbanksjefen.

Han medgir at det ikke var noe stort beløp banken har utestående i Nesset Fiskemottak. – Det er ikke et kjempestort engasjement, nei, sier han.

Rune Malvik sier at banken har hatt tro på bedriften hele tida. Ventemerdene var avgjørende for lønnsom drift, og med avslaget i Fiskeridirektoratet ble det grunnlaget borte. Men hvis Fiskeridepartementet kommer til et annet vedtak, utelukker han ikke at banken kan være med for å få til ny drift.

– Det må vi ta stilling til den dagen det er aktuelt. Utgangspunktet vårt er at vi aldri sier nei uten en grundig vurdering, sier Rune Malvik i Sparebanken Midt-Norge.