– Banken kunne ikke vente

Et krav på størrelse med et vanlig boliglån var nok til at Sparebanken Midt-Norge sa opp sitt engasjement i Nesset fiskemottak.

Den største kreditoren har styret funnet løsninger med.

Styret mente det ikke hadde noe valg da banken ikke ville vente på klagebehandlinga i Fiskeridepartementet om ventemerder.Banken valgte å forholde seg til avslaget i Fiskeridirektoratet og bedriftens framtidsutsikter i lys av det.

– Vi blir handlingslammet når banken sier opp sitt engasjement, sier styreleder Randi Dille.

Styret i Nesset fiskemottak besluttet tirsdag kveld å gå til skifteretten. Dille forteller at engasjementet i banken ikke var stort.

– Det var på linje med en vanlig husholdning. Andre og større kreditorer har vi funnet løsninger med. Viplast er vår største kreditor. De er veldig løsningsorienterte, og vi har et godt forhold til dem, sier Dille.

Det er fremdeles viktig at ventemerdene kommer på plass. – Da kan flere være interesserte i å drive videre, mener Dille.

Hun synes det er veldig tungt at 46 personer i dag mister jobben. – Dette er den tyngste dagen jeg har hatt på jobb, sier hun.

Sammen med daglig leder har hun hatt møte med de tillitsvalgte etter allmøtet i dag. I morgen blir det møte med bobestyrer Endre Lysø.

– I fjor utbetalte vi 12 millioner kroner i lønn. Det er penger som går rett til lokalsamfunnet, sier daglig leder Asbjørn Tøressen for å illustrere bedriftens store betydning for Flatanger.