Hyttebygging for 15 millioner i året

Hvert år bygges det nye hytter for rundt 15 millioner kroner i Flatanger. Den enorme aktiviteten er gull verdt for snekkerfirmaene.

Flatanger har nå 580 fritidshus og hytter, mens det er 450 helårsboliger. Ingen ting tyder på at veksten i antall hytter vil avta. Fortsatt er det om lag 300 ledige hyttetomter.

– For oss betyr bygging av nye hytter svært mye. Halvparten av våre oppdrag er nye hytter, sier byggmester Kjell Helge Moe i Nordmoe Hus Snekkerservice AS, som har fem ansatte.

– Hyttebygging betyr alt, eller i alle fall veldig mye. Men vi har kanskje like mye vedlikehold og restaurering, sier tømrermester Knut Fornes, som samarbeider med Reidar Olsen og Joar Dahle i Flatanger Hytteservice AS.

Trønderelement AS produserer elementhytter for hele det norske marked fra sin fabrikk på Statland. Daglig leder Egil Steffensen sier at de bygger et par hytter i året i Flatanger.

– Klart hyttebygging er viktig også for oss, men det har vært litt mindre det siste året. Jeg tror mange av tomtene er for dårlige. Folk vil ha full pakke med vei, vann og kloakk, sier Steffensen, som har åtte ansatte.

10 hytter i året
I fjor ble det bygd 12 hytter i Flatanger. I snitt er det bygd cirka 10 hytter i året, opplyser Gunnar Kvaløysæter ved teknisk etat i Flatanger kommune

Reidar Olsen, Joar Dahle og Knut Fornes er i innspurten med ett av fire kysthus på Gladsøya.

Fortsatt er det mange regulerte hyttefelt med ledige tomter. Han anslår at det i alle fall er 300 tomter som ennå ikke er solgt. – Det er ei mulighet for å finne seg ei tomt, ja, fastslår Kvaløysæter.

Kjell Helge Moe sier at de fleste hyttene koster mellom én og to millioner kroner ferdig oppsatt. Med en snittpris på 1,5 millioner, betyr det at det årlig bygges for 15 millioner i Flatanger.

Mer enn nybygg
Men kanskje like viktig for mange er restaurering, påbygg og vedlikehold av eksisterende fritidshus.

– For oss er det like viktig som nybygg. Vi har nå problemer med å ta på oss mindre jobber. Fram til våren har vi to hytter, ett anneks og ett hus, sier Knut Fornes.

Joar Dahle sier at det neppe hadde vært arbeid til så mange uten all byggeaktivitet knyttet til hytter og fritidshus. – Da hadde vi nok holdt på med noe annet, sier han.

Men han tror ikke det vil bli mindre byggeaktivitet i tida framover. – Det er ikke mindre penger blant folk, så vi vil nok fortsette med å bygge hytter og restaurere fritidshus, sier Joar Dahle.